x2

Çağ Atlatabilecek Bir Yenilik: Yapay Zekâ

“Artificial Intelligence” (AI) yani “Yapay Zeka”ya daha geniş bir perspektiften bakabilmek için öncelikle zekanın ne olduğuna ve zekanın çeşitli tanımları arasında en kapsayıcı olanına odaklanmamız gerekir. Zeka Nedir? Zekâ, karmaşık hedeflere ulaşabilme yetisidir. Tanımı dikkatlice incelediğimizde toplumun genelinin düşündüğünün aksine bilincin zekanın ön koşulu olmadığını söyleyebiliriz. Bilincin hayvanlar arasında en çok insanda olduğunu iddia edebilsek […]