Einstein

Günlük Hayatta Einstein’ın Görelilik Kuramı Nerelerde Kullanılır?

Görelilik kuramı 20. yüzyıldan bu yana dünyanın en ünlü teorilerinden biridir. 1905’te Albert Einstein tarafından oluşturulan Görelilik Kuramı basitçe fizik kanunlarının her yerde aynı olduğunu savunan bilimsel bir görüştür. Görelilik Kuramı nesnelerin uzay-zamandaki davranışlarını ve hareketlerini açıklar. Görelilik Kuramı sayesinde karadeliklerin nerede olduğuyla ilgili tahminlerden tutun, yerçekiminin eğdiği ışık ya da Merkür’ün tuhaf yörüngesi probleminin çözümüne kadar pek çok […]