2

Olumsuz Duyguları Bırakma

Olumsuz duyguları bırakma, yaşamama, düşünmeme fikrini Morita bir fabl ile açıklamış. Direğe iple bağlanan bir eşek kendini kurtarmak için direğin etrafında dönüp durunca direğe daha da yapışır, hareket edemez halde kalır. Aynı şey kendi korkularından, acılarından, düşüncelerinden, rahatsızlıklarından kurtulmaya çalışıp acılarına daha fazla saplanan obsesif düşünme biçimine sahip insanlar için de geçerlidir. Acıya karşı direnmek […]